– Innovasjonsgraden er et direkte resultat av innovative forespørsler

Kommentar: Jon Sandnes, administrerende direktør, BNL

BNL-sjef Jon Sandnes med klar oppfordring til bestillermakten: Krev innovative leveranser – og bli kjent med leverandørene.

I 2007 dannet Regjeringen Nasjonalt panel for miljøbevisste innkjøp. Bakteppet var at man i offentlige kontrakter nesten ikke så innovasjon på miljøsiden. Hvorfor var det slik?

Konklusjonen var entydig: Bestillerne visste ikke hva leverandørene kunne levere, og forespørslene var ikke spenstige nok.

– Inngangen til innovasjonsdebatten handler om å erkjenne at byggenæringen lever av å vinne anbud, og at leverandørene produserer det de vinner. Innovasjonsgraden i bransjen er dermed et direkte resultat av innovative forespørsler, mener Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Han mener at alle er tjent med krevende bestillere, og har fremdeles til gode å se at en aktør som er avhengig av å vinne anbud, definerer seg ut av markedet.

Samspill er nøkkelen

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med nyskapning er god innovasjonskultur. Mange virksomheter i bygg- og anleggsbransjen forteller at de ikke er redde for å samarbeide eller ta i bruk ideer utenfor egen virksomhet.

Sandnes tror ikke byggherrene evner å holde tritt med utviklingen uten å samarbeide med leverandørene – og trekker frem NHOs leverandørutviklingsprogram som ble brukt før OL på Lillehammer og under byggingen av Operahuset i Oslo. Her ble leverandørene invitert til idédugnad på et tidlig stadium for å kartlegge muligheter.

– Innovasjon handler ikke nødvendigvis om å skape noe nytt. Det handler om å kjenne markedet. Min påstand er at veldig mange byggherrer ikke er klar over hva de faktisk kan få, sier BNL-sjefen.

Fremtidens anleggsdrift er fossilfri

Byggeplasser står for nær en femdel av klimagassutslippene i Oslo (2015-tall fra SSB) – men det er lys i tunellen. Ifølge en rapport fra risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL kan all bygging i Oslo skje tilnærmet fossilfritt i 2025.

Det forutsetter imidlertid at private og offentlige byggherrer krever bruk av nullutslippsteknologi hos entreprenørene. Og for at man skal se effekt på byggeplassene i 2025 må kravet komme i utlysninger av kontrakter allerede i 2021.

Sandnes mener dette er et prakteksempel på bestillermaktens ansvarsrolle i innovasjonsdebatten.

– Byggherrene må for alvor begynne å kreve denne typen byggeplasser. Her handler det om å utfordre leverandørnettet i Norges største næringer.

De største driverne er de som vil

Selv om Sandnes står i bresjen for en tøffere bestillermakt og grønt skifte, mener han bransjen har mest å hente på hverdagsinnovasjoner som ikke direkte etterspørres – og at de mest verdifulle ressursene er ute på byggeplassen.

– Behovet for fagarbeidere vil ikke forsvinne med ny teknologi. Men, vi er avhengige av mennesker som forstår hva det vil si å ha en ferdighet innenfor faget. Når gode interne prosesser i tillegg er en del av bedriftskulturen – da er det mye hverdagsinnovasjon å hente på byggeplassene, sier Sandnes.

Han minner samtidig om at vi må se i bakspeilet. Hvor var bransjen for ti år siden? Det har skjedd en enorm utvikling, selv om vi ikke ser den hver dag.

– Innovasjon i byggebransjen kan skape historie – fordi vi er Norges største fastlands- og bedriftsnæring. Dersom vi lykkes med å løse dagens utfordringer, vil det påvirke hele Norge, sier Sandnes og avslutter: «De største driverne for innovasjon er de som vil ha endring. Så enkelt er det.»

Meny Lukk