2 av 3 har konkrete innovasjonsprosjekter – Smarte sensorer kommer for fullt

6. Innovasjonstyper

Innovasjonsbarometeret viser at et stort flertall av virksomhetene jobber med konkrete prosjekter som innebærer at de tar i bruk nye produksjonsmetoder, nye prosesser, ny teknologi eller andre nye løsninger. Innenfor teknologiområdet ser vi at BIM og smarte sensorer begynner å få betydelig utbredelser og at både droner, VR, kunstig intelligens og 3D-printing er innovasjoner virksomhetene jobber med.

2 av 3 (63 prosent) spurte virksomheter sier at de har pågående prosjekter som innebærer at de tar i bruk nye produksjonsmetoder, prosesser, ny teknologi eller andre nye løsninger. Andelen er størst blant virksomheter med mer enn 150 ansatte. 83 prosent av disse rapporterer om at de har pågående prosjekter.

Respondentene som svarte at de hadde pågående prosjekter ble også spurt om hvilke typer innovasjoner de jobber med. Her er det flere spennende funn.

96%

oppgir at de jobber med innovasjoner innen nye produksjonsmetoder

Produksjonsmetoder

Nesten alle (96 prosent) oppga at de jobber med innovasjoner innen nye produksjonsmetoder. 51 prosent oppgir at de jobber med byggeteknikk, en like stor andel sier at de jobber med nye produkter og 32 prosent med annet.

89%

oppgir at de jobber med innovasjoner innen teknologi

47%

oppgir bruk av smarte sensorer som et område hvor det jobbes med innovasjon

Teknologi og digitalisering

89 prosent oppgir at de jobber med innovasjoner innen teknologi. Mange av prosjektene tar i bruk ny teknologi eller nye digitale produkter og løsninger. BIM ser ut til å være et av de viktigste satsningsområdene for øyeblikket. 59 prosent oppgir at BIM er blant innovasjonene de jobber med. Bruk av smarte sensorer (47 prosent) er et annet område hvor det jobbes med innovasjon. 24 prosent oppgir at de har prosjekter hvor de tar i bruk droner.

Virtuell virkelighet (VR) (17 prosent), kunstig intelligens (AI) (16 prosent), RFID (15 prosent) og 3D-printing (14 prosent) er noe bransjen jobber med å bruke i konkrete innovasjoner i virksomheten.

Robotics (7 prosent) og utvidet virkelighet (AR) (7 prosent) er mindre utbredt, men er også blant innovasjonsretningene virksomhetene jobber med.

24%

24 prosent oppgir at de har prosjekter hvor de tar i bruk droner.

Forretningsprosesser

88 prosent av virksomhetene jobber med innovasjon knyttet til forretningsprosesser. 48 prosent sier det handler om innovasjoner innenfor logistikk og 46 prosent innenfor automatisering og støttefunksjoner. 39 prosent sier de jobber med nye tjenester, mens 59 prosent jobber med innovasjoner innen IT.

Den høye andelen kan illustrere at bransjen ser at det kan være betydelige gevinster å hente på prosessforbedringer internt og eksternt.

54 prosent sier de jobber med innovasjoner innen miljø og bærekraft.

88%

av virksomhetene jobber med innovasjon knyttet til forretningsprosesser

Stor variasjon i type innovasjoner

Innovasjonsbarometer viser at et stort flertall av virksomhetene har konkrete prosjekter hvor de tar i bruk nye løsninger. Nesten alle av de som har konkrete prosjekter jobber med å ta i bruk produksjonsmetoder, prosesser eller teknologi. Det er stor spennvidde i type innovasjoner man jobber med og det understreker at bransjen jobber bredt med å utvikle og forbedre egen virksomhet og leveranser.

Type innovasjoner selskapene jobber med

Produksjonsmetoder:

Teknologi:

Forretningsprosesser:

Miljø og bærekraft:

Annet:

Meny Lukk