Invester i kompetanse før alt annet

Kommentar: Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT Norge

– Å tro at du er vernet for omstilling er kanskje noe av det teiteste du gjør. Digitalisering handler mer om kulturendring enn om teknologi i seg selv, sier administrerende direktør i interesseorganisasjonen IKT Norge, Heidi Austlid.

Heidi Austlid jobber for IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, myndigheter, organisasjoner og andre. Hun ser at en av de største utfordringene også bygg- og anleggsbransjen står overfor i tiden fremover, er riktig kompetanse. Først og fremst må ledelsen ha en viss form for teknologisk kompetanse, sier Austlid.

– De trenger ikke nødvendigvis spisskompetanse, men de må forstå teknologiutvikling og koble det til sitt fagfelt. Det er et lederansvar å drive med forretningsutvikling, og å bygge på med digital kompetanse også ellers i organisasjonen. Styreleder må ha det, ledergruppa og alle de fagansatte, i tillegg til at det er fint med en IT-avdeling. Det betyr jo også at utdanningene som bygg og anlegg rekrutterer fra, også trenger digital kompetanse for nettopp bygg og anlegg.

Mer enn roboter som kommer

Omstilling og digitalisering blir fortsatt av mange sett på som store, skumle ord som setter dagens arbeidsmarked i fare. Austlid legger vekt på at teknologi som robotics og robotisering gir gode muligheter, men at det er viktig å spørre seg også hvorfor man vil digitalisere, før man gjør betydelige teknologiinvesteringer:

– Invester først og fremst i kompetanse. For de fleste handler det om å effektivisere arbeidsprosesser, kutte unødvendig kost og gjerne også å fjerne risiko. Det er vel så viktig å forstå at kunden har makt i mye større grad enn før. De som klarer å please kundene med våre ønsker og behov – helst før vi vet det selv – det er de som vil overleve. Innsikt i datasett kan gi større verdier enn en enkel robot som flytter planker, dersom det er brukt riktig.

I en globalisert verden hvor utviklingen skjer stadig raskere er, kan det være vanskelig å se at endringen før konkurrentene allerede er langt forbi.

– Utviklingen skjer i hele næringslivet. Noen lykkes og noen tryner. Det er viktig å vite hvor konkurransen er, selv om man ikke nødvendigvis forstår den helt. Noen ganger må man også prøve selv om man ikke er helt sikker.

Bransjesamarbeid er nøkkelen

Nye og tidligere helt usannsynlige samarbeid ser dagens lys. Austlid opplever en stadig økende interesse og nysgjerrighet fra både bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen om samarbeid med teknologibedrifter.

– Det er veldig velkomment. Samarbeid vil være vårt viktigste fortrinn i en sterk konkurranse fremover. Teknologibransjen kommer til å levere mange av løsningene som bygg og anleggsbransjen vil være helt avhengige av. Bygg og anleggsbransjen må dessuten forstå verdien av egne data og klare å bruke de på tvers. Det er jo en av grunnene til suksessfaktorene til oljenæringen, at de nettopp klarte å dele dataene sine med hverandre og på tvers og brukt de konstruktiv.

– Mangfold lønner seg, alltid

Kunder i 2020 er også i endring. Forventningene til å få brukertilpassede løsninger er større, miljøkravene strengere og marginene strammere. Da trenger også bransjen hoder som utfordrer og tenker annerledes enn tidligere. Mangfold inkluderer bredde i kjønn, etnisitet og kompetanse, sier Austlid. Bygg- og anleggsbransjen har lenge hatt store utfordringer på kjønnsmangfold, men på andre parametere er de kanskje blant de beste i klassen?

– Du vil aldri klare å få gode tall på bunnlinja, om du ikke har mangfold blant dine ansatte. Mangfold lønner seg alltid. Mitt beste ledertips er å jobbe bevisst med mangfold og å ansette bare folk som er smartere enn deg selv. Selv som et av verdens mest likestilte land, er vi også det landet i verden som velger utdanning mest tradisjonelt. Når jenter sier de vil jobbe med folk, må de liksom bli sykepleiere. Da bør vi også si til dem at da bør de jobb med bygg og byer og de tingene. Du burde jobbe med teknologi. Det handler rett og slett om å lage løsningene som funker for folk!

Og hva er IKT Norge-sjefens drømmebygg?
– Bygg og anleggsbransjen vil ha et stort ansvar for vår felles fremtid. Et smart hus eller en smart by får veldig fort et teknologiutgangspunkt, men det viktigste er at det funker for folk. Det må være et hus som jeg kan oppdatere som med mobilen. Livet endrer seg jo: En dag går du kanskje fra tobarnsfamilie til å leve alene med bikkja. For å få det til trenger man god og sikker robust infrastruktur og løsninger som er skapt ut fra behovene jeg har – med oppdaterbare løsninger! Med dette kan man i teorien velge den funksjonaliteten du trenger, vi kan antageligvis bygge færre bygg, være med å realisere bærekraftsmålene og ta vare på ressursene våre på en helt annen måte. Dét synes jeg er en spennende visjon.

Meny Lukk