Investerer i en innovasjonsklynge for bygg og anlegg på Ulven

Kommentar: Benedicte Økland, daglig leder klynge, Construction City

Benedikte Økland, daglig leder for innovasjonsklyngen Construction City på Ulven i Oslo, tror på samlokalisering, samarbeid og en viss grad av økonomisk forpliktelse når bygg- og anleggsbransjen skal legge til rette for innovasjon.

- I et historisk perspektiv er det lett å forstå hvorfor bygg og anlegg har vært en konservativ bransje med relativt liten appetitt på unødvendig risiko. Prosjektene er ofte kompliserte og det er mye som kan gå galt. Avkastningen ligger ofte langt frem i tid og det har vært en ekstra sikkerhet i å gjøre ting slik de har blitt gjort før – i samarbeid med etablerte underleverandører som du føler du kan stole på, sier Økland.

Hun er tidligere politisk rådgiver for Høyre på Stortinget, stabssjef for byrådsleder for Stian Berger Røsland, direktør for myndighetskontakt i Telenor og rådgiver for administrerende direktør i Obos, Daniel Kjørberg Siraj. Nå leder hun Construction City på Ulven, innovasjonsprosjektet og -klyngen som er etablert midt i det omfattende utbyggingsområdet i Oslo.

Initiativtaker til klyngen er Obos og AF Gruppen i fellesskap, som blant annet flytter sine hovedkontorer til området, men allerede nå består selve klyngen av mer enn 20 aktører innen bygg og anlegg og relaterte bransjer. De spenner fra Betonmast og advokatene i Grette til DNB, Norconsult, LINK Arkitektur og Fortum.

At samarbeid har noe for seg bekreftes også av resultatene i Innovasjonsbarometeret; 23 prosent sier de samarbeider med eksterne miljøer om innovasjonsprosjekter og 42 prosent sier de har tatt i bruk ideer og konsepter som er utviklet utenfor egen virksomhet.

Må investere noe

-–Det ligger i klyngekonseptet at vi tror på verdien av å være fysisk lokalisert på samme sted, fortsetter Økland. – Hvis vi skal bryte opp de gamle strukturene og endre etablerte måter å gjøre ting på, stimulere til innovasjon, må vi bygge opp en tillit mellom aktørene som gjør at de tør å satse sammen. Og det tror vi forutsetter at man blir kjent, møtes og samarbeider på felles arenaer. Det betyr ikke at du må legge hovedkontoret ditt til Ulven, slik noen har valgt å gjøre, men for eksempel at du investerer tid i coworkingarealene vi etablerer.

I undersøkelsen rapporterer 17 prosent av de spurte virksomhetene at de har søkt om og fått ekstern kapital eller finansiering til innovasjon. Dobbelt så mange, 36 prosent, av de store bedriftene har gjort det samme. For Økland er det et poeng at et ønske om å drive innovasjonsarbeid også innebærer en viss økonomisk satsing.

– Deltagelse i klyngen forutsetter også at man er villig til å investere noe kapital i innovasjonsarbeidet, selv om vi ikke snakker om store summer. Men det ligger en forpliktelse i å satse økonomisk – og selvfølgelig også en forventning om å få noe tilbake.

Et laboratorium på utsiden av vinduene

Det praktiske arbeidet er organisert i grupper som drives etter dugnadsprinsippet. Construction City har ingen ambisjon om å dekke hele verdikjeden og alle aktiviteter i bransjen på en gang, og Økland forteller at de i første omgang fokuserer på tre områder: bærekraft, innovasjon og samhandling.

– Målet er å utvikle «best practice», dokumentere erfaring og å dele med de andre. Og fordi vi er i en helt unik situasjon, med et enormt laboratorium på utsiden av vinduene, har vi mulighet til å teste ut ideer, innovasjoner og ny teknologi. Se der! sier hun og peker på området utenfor. To bygg er i ferd med å reise seg i nærheten av hverandre.

– Det ene prosjektet er et ordinært prosjekt der det meste gjøres på den gode, velprøvde måten. Men i bygget ved siden av følges ett grunnleggende prinsipp som skal speiles i alle aktivitetene i prosjektet, i valg og i resultater; det skal være 20 prosent billigere. Utfordringen er å finne ut om det er mulig, og selvfølgelig å dele innsikten med resten av klyngen. Dette er innovasjonsarbeid i praksis.

Å bevege seg rundt på Ulven i dag, er som å ferdes på en enorm byggeplass, også når du ikke gjør det. Det skjer noe nesten over alt. Og i etasjen under Construction City sine kontorer, står modellen som forteller hvordan det skal bli til slutt.

– Vi ser allerede at dette gir resultater, vi opplever stor interesse og vi lærer noe hver dag, avslutter daglig leder i Construction City, Benedikte Økland.

Meny Lukk