Hvorfor Innovasjons­barometeret?

Bjørn Melheim, administrerende direktør, Cramo

Vi i Cramo er stolte av å jobbe i bygg- og anleggsbransjen. Når du hver eneste dag kan gå på jobben for å bidra til å bygge landet, blir jobben litt viktigere enn bare en jobb. Hver dag så bidrar vi til at barnehager, skoler, sykehus og nye bydeler blir bygd.

Vi opplever hver dag en bransje i stadig utvikling. De siste årene har digitale løsninger som samhandlingsplattformer, BIM, Virtual Reality, robot-teknologi og sensorstyring for alvor inntatt byggeplassen. Dette kommer i tillegg til en rekke prosessforbedringer innen forretningsdrift og konstruksjonsteknikk. Cramo er en del av en bransje med enormt potensiale og spennende karrieremuligheter. Vår opplevelse er at bransjen er innovativ, men samtidig opplever vi at dette ikke nødvendigvis er oppfatning til folk flest.

Med Innovasjonsbarometeret ønsker vi å legge til rette for en bredere forståelse av og dypere innsikt i hvordan bygg- og anleggsbransjen jobber med innovasjon. Ved hjelp av Norstat har vi i år intervjuet 170 selskaper i bygg og anleggsbransjen om viktige temaer som:

  • Viktigheten av innovasjon
  • Investeringer
  • Ledelse og kultur
  • Drivkrefter og barrierer
  • Hva slags resultater/verdiskapning skaper innovasjonen
  • Type innovasjoner bransjen jobber med

Disse 170 selskapenes svar utgjør Innovasjonsbarometeret 2020.

God lesning!

Med vennlig hilsen

Bjørn Melheim
Administrerende direktør, Cramo

Om undersøkelsen

Innovasjonsbarometeret 2020 bygger på en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Cramo. Spørsmålene i undersøkelsen er besvart av 170 respondenter, alle virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. Datainnsamlingen har skjedd både digitalt og telefonisk. De spurte virksomhetene har minimum 30 ansatte og har en omsetning fra 10 millioner til flere milliarder. Alle respondenter i undersøkelsen har lederstillinger i virksomheten de svarer på vegne av. Virksomheter fra alle landets fylker representert i undersøkelsen. Feilmarginer er 3,1-7 prosent.

Dette er andre gang Innovasjonsbarometeret gjennomføres. Gitt utvalgets størrelse er sammenligninger på enkeltspørsmål noe som må behandles med varsomhet. Endringer må være større enn 5,9 til 8,7 prosentpoeng avhengig av svarandel for at de skal være signifikante. I den grad endringer omtales er de enten signifikante eller inngår i et overordnet mønster som kan indikere en trend.

Med innovasjon i denne undersøkelsen menes fornyelse og forandring i virksomheten som har skapt økonomisk verdi i form av nye produkter, tjenester, produksjonsprosesser og/eller arbeidsprosesser eller nye leveranseformer. Innovasjonen kan være unnfanget i egen virksomhet og/eller være ny for virksomheten, men inspirert av andre løsninger eller kopiert fra andre virksomheter/bransjer.

Meny Lukk