Innovasjon er viktig og 2 av 3 jobber strategisk med innovasjon

1. Strategi og implementering

Tendensen er klar: Innovasjon blir viktigere for virksomhetene i undersøkelsen. Betydelig flere rapporterer om at de har helt eller delvis en strategi eller plan for innovasjon sammenlignet med hva som ble rapportert i Innovasjonsbarometeret 2019.

Resultatene fra Innovasjonsbarometeret 2020 viser at 79 prosent av de spurte mener innovasjon er viktig, hvorav 31 prosent mener det er svært viktig. Blant de aller største virksomhetene (over 150 ansatte) mener 83 prosent at innovasjon er viktig, hvorav 39 prosent mener det er svært viktig. I 2019 var det 77 prosent av de spurte som mente at innovasjon var viktig. Det er fortsatt flest store virksomheter som rapporter at innovasjon er viktig, men forskjellen mellom de store og små virksomheten er blitt mye mindre sammenlignet med i fjor.

79%

anser innovasjon som viktig

Strategi kommer på plass

61 prosent jobber strategisk med innovasjon: 32 prosent av virksomhetene svarer at de har en plan eller strategi for innovasjonsarbeidet, mens 29 prosent sier de delvis har det. Til sammenligning var det 31 prosent som rapporterte at de hadde en plan eller strategi i 2019, og 16 prosent som hadde det delvis. Mens det i 2019 var til dels store forskjeller mellom store og små virksomheter i undersøkelsen på dette området, så er disse forskjellene betydelig jevnet ut i 2020. 39 prosent av virksomhetene med over 150 ansatte svarer at de har en plan eller strategi for innovasjonsarbeidet. 30 prosent av virksomheter med 30-49 ansatte gjør det samme.

32%

har en plan eller strategi for innovasjon

29%

har delvis en plan eller strategi for innovasjon

24 prosent av virksomhetene har egne mål og delmål for innovasjonsarbeidet sitt. 28 prosent sier de delvis har egne mål og delmål. Dette var et nytt spørsmål i Innovasjonsbarometeret 2020.

Det er 19 prosent (15 prosent i 2019) av virksomhetene har helt eller delvis etablert måleparametere, KPIer, for å måle innovasjonsarbeidet. Andelen er noe høyere (35 prosent) i de største virksomhetene (over 150 ansatte) i undersøkelsen. Men også her er forskjellen mellom store og små virksomheter betydelig mindre i 2020 enn i fjorårets undersøkelse.

Selv om det totalt sett er få virksomheter som rapporterer at de har etablert slike KPIer, er det interessant at Innovasjonsbarometeret avdekker betydelig verdiskapning på en rekke områder som et resultat av innovasjonsarbeidet hos mange av virksomhetene.

Fraværet av måleparametere er med andre ord ikke det samme som manglende kunnskap om effekten av innovasjonsarbeidet.

24%

har egne mål eller delmål for innovasjonsarbeidet

Innovasjon stadig viktigere for alle

Funnene i Innovasjonsbarometeret illustrerer at innovasjon er viktig for virksomhetene, men at de har forskjellige tilnærmingsmåter til innovasjon. Noen har en strategisk og strukturert arbeidsmetode, mens andre har en mer tilfeldig, men likevel dedikert og vellykket tilnærming. Sammenligner man funnene i 2020 med 2019 tyder det på at andelen som jobber strategisk og strukturert er økende.

Det er også en gjennomgående trend at det er mindre forskjeller mellom små og store virksomheter når det kommer til strategi og implementering enn i Innovasjonsbarometeret 2019. Størrelse har mindre betydning for i hvilken grad man har planer, strategier, mål og måleparameter for innovasjonsarbeidet enn det hadde i 2019 – selv om det fortsatt er slik at andelen er høyest i de største virksomhetene (150 ansatte eller mer).

Meny Lukk