Innovasjon er en strategisk satsing

Kommentar: Ida Aall Gram, konserndirektør for eiendom, HR og kommunikasjon i AF Gruppen

– En nysgjerrig kultur er AF Gruppens utgangspunkt når vi tenker nytt og fornyer oss – internt i organisasjonen, i prosjektene og i samarbeid med andre aktører i bransjen. Om det heter innovasjon eller noe annet, er kanskje det minst viktige av alt.

Det mener konserndirektør for eiendom, HR og kommunikasjon i AF Gruppen, Ida Aall Gram. Med 5700 ansatte her i Norge, i Sverige og UK, er entreprenør- og industrikonsernet både en internasjonal aktør og en av de største i det norske markedet.

– Ordet og konseptet «innovasjon» sier jo egentlig alt og ingenting. Mye viktigere enn om vi passer en eller annen definisjon eller kan beskrive oss selv som innovative eller ikke, er at vi faktisk har en kultur som gjør at folk alltid er nysgjerrige, interessert og nytenkende. De ansatte må føle at det ikke bare er en aksept for, men et ønske om å finne nye måter å gjøre ting på. Og at både umodne ideer og utviklingsprosjekter som har kommet langt blir tatt imot med åpne armer og får den støtten og de ressursene som er nødvendige for å komme videre – og ikke minst kapitalisere på innovasjonen.

En strategisk satsing

I 2016 satset AF Gruppen på innovasjon som den ene av fire hovedstrategier. Det ble etablert et eget fagområde som fikk navnet Innovasjon & Digital – men det innebærer på ingen måte at innovasjonsarbeid og nytenkning er begrenset til de som jobber i I&D. Snarer tvert imot, mener Aall Gram.

– En av de viktigste oppgavene dette innovasjonsmiljøet har er å støtte linjen. Og i en så desentralisert organisasjon som AF Gruppen, der veldig mye skjer ute i prosjekt og på byggeplassen, er det helt avgjørende å ha et apparat som både kan diskutere muligheter, øke bevisstheten og tre støttende til med metoder og verktøy for initiativ i forretningsenhetene og enkeltprosjekt. I dette ligger det jo også en prioritering som handler om hvilke ideer og prosjekter vi mener har størst potensiale.

Innovasjon & Digital består av rundt 8 ansatte som alle jobber prosjektbasert. Digitale prosjektledere, programmerere og folk som kjenner bransjen og markedet, fungerer som en katalysator og fasilitator for resten av organisasjonen, samtidig som de også har ansvaret for prosjekter som de driver selv.

Et spennende oppstartmiljø

Når norske gründer- og oppstartmiljøer skal beskrives, er det sjelden bygg, anlegg og eiendom står høyt opp på listen. I stedet er det fintech, helse, media og mobilitet som stikker av med de øverste plassene. Aall Gram mener denne oppfatningen ikke stemmer helt med virkeligheten.

– Fra mitt ståsted kan jeg stadig notere meg at norske startups får internasjonal anerkjennelse. Spacemaker er et nærliggende eksempel; det norske selskapet som bruker AI i sine løsninger for å hjelpe eksempelvis arkitekter og utviklere å finne den optimale utnyttelsen av en eiendom eller et utviklingsområde. Vi bruker dem i alle våre prosjekter og mottagelsen, både i Norge og utlandet, har vært svært positiv.

– Jeg ser det samme i Construction City, som i løpet av noen få år har fått klyngestatus av Innovasjon Norge og over 50 medlemsbedrifter med på laget som deltar i et nettverk – som også er et fysisk område på Ulven i Oslo. Og i et samarbeidsperspektiv er dette ekstra positivt; risikoen er alltid at det blir med praten og at lite materialiserer seg.

– I denne klyngen fungerer den fysiske tilstedeværelsen også som en forpliktelse og en motivator. Tilsammen får vi et fruktbart miljø der alle er positive til nye ideer og der muligheten til å teste ut nyvinninger og innovasjon, alene og sammen med andre, er svært gode.

Leve med risiko

– Jeg tror en av de største barrierene som hindrer innovasjon de neste årene, kommer til å være frykten for å feile. Samtidig som man må være modige og håndtere frykten for at ting kan gå galt, mener jeg gode risikovurderinger, og det å ta med seg lærdom fra erfaringene er nøkkelen til å lykkes. Jeg tror at de som kombinerer dette har de beste forutsetningene for å lykkes i jakten på nye løsninger og metoder, nye verktøy og materialer, nye prosesser og samarbeidsformer som bidrar til at alle opplever å være i samme båt. Vi må tørre å ta prøve nye ting – uten å kompromisse på HMS, selvfølgelig – og vi må finne måter å dele på både risiko og gevinst, mener konserndirektør for eiendom, HR og kommunikasjon i AF Gruppen, Ida Aall Gram.

Meny Lukk