Tillit og trivsel er nøkkelfaktorer for å skape en god innovasjonskultur

Kommentar: Jannik Falck, administrerende direktør, Great Place to Work

Ifølge Jannik Krohn Falck, administrerende direktør ved Great Place to Work, er forutsetningene for å skape en konkurransedyktig innovasjonskultur på arbeidsplassen de samme som skaper medarbeidertrivsel.

Han er derfor ikke overrasket over at nesten en tredjedel av virksomhetene i Innovasjonsbarometeret forteller at innovasjon har skapt verdier i form av økt medarbeidertrivsel.

- Innovasjon handler mye om forbedringer og nye måter å løse oppgaver på. Når dette forbedres, medarbeidere lyttes til og involveres, gir det effekt. En arbeidsplass som er et bra sted å jobbe er en essensiell forutsetning for innovasjonsarbeidet, forteller Falck.

Som direktør i Great Place to Work jobber Falck til daglig aktivt med analyse, rådgivning og lederutvikling i ulike bransjer, deriblant byggebransjen. Det han tydelig ser er at de som lykkes best har en struktur og kultur i bedriften som tilrettelegger for at innovasjon kan skje.

- Godt innovasjonsarbeid krevet både rett kultur og et rammeverk som gjør det lettere å jobbe systematisk med innovasjon, forteller Falck.

Det viktige rammeverket

Ifølge Falck viser Innovasjonsbarometeret at det finnes et stort potensial til å utvikle innovasjonskulturen i bygg- og anleggsbransjen, spesielt når det gjelder måten innovasjonsarbeidet og selve idéfangsten blir strukturert på, ettersom kun 4 prosent totalt sett er veldig enig i at de har systematisert og strukturert idéfangst i virksomheten.

- Idéfangst handler ikke bare om hva man gjør, men hvordan og hvorfor man gjør det. Derfor er det viktig med strukturer som ivaretar gode idéer, forteller Falck.

Falck påpeker at det finnes flere måter å gjøre dette på, men at den nye trenden er å gå bort fra isolerte avdelinger, til å skape en kultur som i større grad gjør innovasjonsarbeidet tilgjengelig for alle – såkalt «innovation by all».

- De som lykkes best med innovasjon er de som går bort fra tanken om at de må ha en egen innovasjonsavdeling. Det krever imidlertid gode mellomledere som ivaretar innovasjonsarbeidet, og at avstanden mellom ledere og resten av de ansatte ikke er for stor, forteller Falck.

Også i Innovasjonsbarometeret finner vi igjen det Falck påpeker: Det er de virksomhetene hvor innovasjon er fokusområde for alle ansatte, der bedriftene oppfordrer de ansatte til å komme med ideer til innovasjoner og der ansatte får frigitt tid til innovasjon, at flest rapporter om verdiskapning i form av økt medarbeidertrivsel.

Handlingsrom for å prøve og feile

For at en god innovasjonsstruktur skal fungere, må den også oppleves som god av arbeidstakerne i praksis. Ifølge Falck må det være et åpenbart samspill mellom strukturen og deltakelsen på arbeidsplassen.

- Tillit og trivsel er nøkkelfaktorer for å skape en god innovasjonskultur på jobben. Vi ser generelt en høyere grad av innovasjon på arbeidsplasser der de ansatte opplever dette, i tillegg til det å kunne samarbeide, stille kritiske spørsmål og tillate seg å gjøre feil på veien, forteller Falck.

- Gode innovasjonsprosesser handler om å lytte, involvere og skape et handlingsrom for å prøve og feile. Hvis alle opplever at de blir gitt tillit og autonomi, så kommer innovasjonen med alle, uansett hvor man står i organisasjonen.

I tillegg er det viktig å løfte frem store og små milepæler på veien, som bygger stolthet rundt det man i fellesskap får til. Innovasjonsbarometeret viser imidlertid at bare 4 prosent er veldig enig i at innovasjonssuksesser blir feiret, mens hele 45 prosent er veldig uenig i denne påstanden.

- Å feire innovasjonssuksesser sier mye om kulturen på arbeidsplassen. Dersom man ønsker en god innovasjonskultur er dette noe man burde løfte frem, ettersom det vi gir oppmerksomhet også er det vi opplever som viktig, avslutter Falck.

Meny Lukk